Aflysninger og udeblivelser

  • Afbud meddeles hurtigst muligt, dog senest  24 timer før den planlagte konsultation, så der er mulighed for at give tiden videre. Afbud kan gives på sms, telefonisk eller via mail (for patienter). For sent afbud bliver også betragtet som udeblivelse, da et sent afbud har samme effekt som udeblivelse.

  • Ved mere end 2 udeblivelser afsluttes behandlingsforløbet. Ved udeblivelse til første konsultation afsluttes behandlingsforløbet.

Klager og indberetning

Som patient eller pårørende kan du melde en utilsigtet hændelse,  det kan gøres via: https://stps.dk

Ved klage over behandlingen rettes henvendelse til Styrelsen for Patientklager: https://stpk.dk/